ติดต่อ

ติดต่อกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โปรดติดต่อ : webmaster@moi.go.th
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของ สป.มท. : saraban@moi.go.th

แผนที่กระทรวงมหาดไทย