หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 มอบนโยบายและประชุมหารือข้อราชการสำคัญผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสร้างความรับรู้เข้าใจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน .