หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T และสร้างการรับรู้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus แก่ผู้ประกอบการ