หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ – นายก อบจ. ทั่วประเทศ เน้นย้ำบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน พร้อมสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่