หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย