หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. เผยทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมสถานที่กว่า 1,400 จุด สำหรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ประชาชนทั่วประเทศ