หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. เน้นย้ำผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดึงภาคประชาชนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ชายแดน พร้อมสร้างการรับรู้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย