หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดน ใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 จากผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง