หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าเว็บไซต์ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ