หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการเคลื่อนย้ายนักเรียน – บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัรกัส จ.ยะลา ป้องกันความเสี่ยงการระบาดโควิด-19 พื้นที่อื่น ๆ