หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด หารือ คกก.โรคติดต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่มาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 24 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่