หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกฉีดวัคซีนแล้วไปไหนได้บ้าง ทางสื่อสังคมออนไลน์