หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมแผนเปิดประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว (Phuket Sandbox)