หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 สั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนในเหตุเพลิงไหม้โรงงานฯ จังหวัดสมุทรปราการ เน้นย้ำดูแลประชาชนและความปลอดภัยเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ