หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดประชุมเตรียมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาค NGOs/CSOs และองค์กรเอกชนของไทย เข้ารับรางวัลฯ ประจำปี 2564