หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งกทม. และผู้ว่าฯ จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด หารือ คกก.โรคติดต่อจังหวัดฯ พิจารณาปิดสถานที่/กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มเติม ตามมติ ศปก.ศบค. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค