หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ประชุมติดตามการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขโควิด-19 ผ่านระบบ VCS ร่วมกับผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำ สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ DMHTTA อย่างเข้มข้น