หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทาง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงที