หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักเว็บไซต์ของจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564