หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท.ประสาน กทม. และสั่งการทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) และคำสั่ง ศบค. ฉบับล่าสุด โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างการรับรู้ทุกภาคส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโควิด-19