หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เสนอ คกก.โรคติดต่อจังหวัด บริหารจัดการเตียงรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้เพียงพอ พร้อมสร้างความเข้าใจสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่กับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง