หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2564 เน้นย้ำ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น