หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลรางวัล “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2563 ลำพูน นนทบุรี ยโสธร สตูล และจันทบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศใน 5 ภูมิภาค