หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง