หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัด ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 33 อย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน