หน้าแรก ข่าวมหาดไทย บกปภ.ช. บูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เน้นปฏิบัติการระบายน้ำ – ช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง