หน้าแรก ข่าวมหาดไทย “สป.มท. คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564” ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ