หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ตรวจแผนการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นครศรีธรรมราช