หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดขอนแก่น