หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบถุงยังชีพประทานของสมเด็จพระสังฆราชและเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เน้นย้ำ “เราคนไทยไม่ทิ้งกัน เราคนไทยจะช่วยเหลือกัน เราคนไทยจะดูแลซึ่งกันและกัน”