หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2564 ให้กับตัวแทนกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ