หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปมท. เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการปลูกต้นไม้ประจำ 77 จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธมฺมรํสี” ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุ์พืชที่หลากหลายในอนาคต