หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยเผย ขณะนี้สามารถดำเนินการอุดจุดถนนคันดินที่น้ำเข้าบริเวณอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จแล้ว และสถานการณ์น้ำท่วมจากกรณีผนังกั้นน้ำพังทลาย ขณะนี้สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังจนแห้งแล้ว