หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  เน้นย้ำ “เราจะไม่ทอดทิ้งกัน”