หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่กรุงเก่าให้กำลังใจประชาชน มั่นใจคลองลัดช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบางบาลได้ใน 3 ปี