หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200,000 ผืน ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22″