หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ศบค.มท. แจ้งทุกจังหวัดและ กทม. เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติของสถานที่และกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19