หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนป้องกัน ปราบปราม และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง พร้อมดึงภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่ พบเห็นเบาะแส แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 หรือสายด่วน ปคม.1191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง