หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบทุนการศึกษาสวัสดิการแก่บุตรหลานชาวราชสีห์ เน้นย้ำ ปลูกฝังจิตวิญญาณ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” รุ่นสู่รุ่น สร้างพลังจิตอาสาเพื่อสังคม