หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย เข้าร่วมการประชุม​ AMRDPE ครั้งที่​ 12 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง​ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งรัดการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งของอาเซียนเพื่อการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน