หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย เข้าร่วมการประชุม​ SOMRDPE +3 ครั้งที่​ 14​ พร้อมร่วมเสนอมุมมองของประเทศไทยต่อแนวคิดหลักของการประชุม​ฯ​ และแผน FAPRDPE 2021-2025 ย้ำ​ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน มั่นใจ​ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐได้