หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท.เป็นประธานปิดศูนย์ฯ และสรุปผลดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 บูรณาการถอดบทเรียน และพัฒนาแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืน